คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ความคืบหน้า)

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ความคืบหน้า) โดยมีข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์