คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานศูนย์โควิดประจำกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์โควิดประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะทำงาน และนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่านระบบ video teleconference ณ ห้องประชุมชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์