คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์