คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 (14.00 น.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นเลขานุการ ในการประชุม โดยมีอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาทิ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และอนุกรรมการในกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

แชร์