คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคัดเลือกชุมชนจากจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกชุมชนจากจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) พร้อมด้วย นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางชุติมา แสงบำรุง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิจารณาตัดสิน ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันด้านการออกแบบเรขศิลป์ของนักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งจะลงพื้นที่ออกแบบฯให้กับชุมชนทั้ง 5 ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯนำไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์ต่อไป

แชร์