คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

แชร์