การประชุมพร้อมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

การประชุมพร้อมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 18.30 น. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

Share on facebook
Share on twitter