คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลนักออกแบบแห่งปีครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 (Designer of the year 2023)

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทน เข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการในการประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลนักออกแบบแห่งปีครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 (Designer of the year 2023) โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจากคุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาร่วมการประชุมฯ ณ บริษัท สถาปนิก49

แชร์