คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ทจังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะมาเป็นประธานการประชุมในช่วงบ่าย
เรื่องที่จะติดตามการดำเนินงาน ดังนี้
๑. เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
๒. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ตลาดในวัด (งานวัด) ถนนสายวัฒนธรรม
๓. วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกแห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี”
๔. โครงการไทยนิยมยั่งยืน
๕. การจัดทำจดหมายเหตุฉบับประชาชน

แชร์