คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 3 / 2563 ณ ศูนย์ประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์