คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ