คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้อง เข้าร่วมประชุม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ