คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและมติการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและรายงานผลงานดำเนินงานตามนโยบายหลักของรัฐบาล โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์