คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุม
กับนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย
ผศ. เอกพงษ์ ตรีตรง อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ผู้แทนจาก สศร. และ
สำนักบริการวิชาการ ม.ศิลปากร
โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร (อพท.4) ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ทองเงินสุโขทัย ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอมือจังหวัดสุโขทัย และผู้ประสานงานโครงการสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

แชร์