คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือแนวทางการจัดงานและสำรวจพื้นที่การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย Thailand Biennale ครั้งที่ 2

วันที่พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการจัดงานและสำรวจพื้นที่การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย Thailand Biennale ครั้งที่ 2 โดยมีนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ ร่วมการประชุม ณ โรงแรมโคราปุระ จังหวัดนครราชสีมา

แชร์