คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรองแขก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

แชร์