คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านทาง video conference ระบบ Video Call Line

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมการประชุมหารือโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงกับนายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจากจังหวัดนครพนม ผ่านทาง video conference ระบบ Video Call Line ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์