คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และ แผนด้านวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการ

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และ แผนด้านวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการ โดยมี นายปรเมศวร์ งามวิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ