การประชุมเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บรรยากาศการประชุมเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีนางเกษร กำเนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์