คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำต้นฉบับหนังสือเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำต้นฉบับหนังสือเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวรรณศิลป์ และทัศนศิลป์ นักอักษรศาสตร์และนักวิชาการวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม

แชร์