Facebook Logo

การประชุมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่และพัฒนาศักยภาพหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่และพัฒนาศักยภาพหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์