คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก (สาขาดนตรี)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก (สาขาดนตรี) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์