คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และนายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ