คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น6 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์