คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” Contemporary Southern Batik ภายใต้แนวคิด Batik City

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 10.00 น.

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” Contemporary Southern Batik ภายใต้แนวคิด Batik City โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 325 ผลงาน ให้เหลือ 15 ผลงาน ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ประกอบด้วย

คุณศิริชัย ทหรานนท์ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์

คุณเอก ทองประเสริฐ คุณบัญชา ชูดวง และ

คุณหิรัญกฤษฎ์ ภัทรบริบูลย์กุล

ทั้งนี้สามารถดูผลประกาศได้ที่ตัวลิงค์ด้านล่างนี้

http://box5788.temp.domains/~ocacgothhttps://www.ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/03/15kon.pdf

แชร์