คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การหารือเรื่องโครงการศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะของชุมชนอาเซียน

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเรื่อง โครงการศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะของชุมชนอาเซียน โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์