คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมภาพเขียนสีน้ำและสีอะคริลิคในหัวข้อ “เรารักอ่างทอง” หนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาโดยเครือข่ายศิลปินBUFF5 ภายใต้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันพฤหัสบดี 23. กรกฎาคม 2563 (ช่วงบ่าย)
การอบรมภาพเขียนสีน้ำและสีอะคริลิคในหัวข้อ “เรารักอ่างทอง” หนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาโดยเครือข่ายศิลปินBUFF5 ภายใต้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดย นายเกียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ เครือข่ายศิลปิน จำนวน 12 คน เยาวชนจากโรงเรียน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งและโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตัน วิทยาภูมิ”จำนวน 25 คน ได้มอบภาพเขียนในกิจกรรมworkshops ทั้งหมด ให้แก่ นายวิทย์ จันทร์สว่าง ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นผู้รับมอบ

แชร์