คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยในปีนี้มีทีมนักออกแบบรุ่นใหม่ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมเก็บข้อมูลและการสร้างเสน่ห์จากอัตลัษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยงานเรขศิลป์ ก่อนจะลงพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 5 ทีม ได้แก่ ทีมDouble D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมชุบแป้งทอดจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทีมจิไป๋รู่นิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีมแฮปปี้พัฟ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทีมขอจั๊กโบก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ