คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5)

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ชนช้างกราฟิก ปี 5 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ
จำนวน 5 ทีม ได้แก่
ทีมกุหลาบไฟ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุมชนสันทางหลวง
ทีมหว้างอีติด มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย
ทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชุมชนบ้านปางขอน
ทีม Khit chen rai วิทยาลัยเพาะช่าง ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์
ทีมวะวาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุมชนท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์