Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม พร้อมด้วย นางกฤษณา แผ่แสนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้เเทนจากสภาวัฒนธรรมอำเภอ ผู้แทนจากภาครัฐ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว

แชร์