คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เข้าร่วมฟังการอบรม พร้อมด้วยดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อชุมชน และการถอดแบบกราฟิกชนิด Vector โดย ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ ,เรื่องการนำอัตลักษณ์ชุมชนมาใช้ในการสร้างแบรนด์ โลโก้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยอาจารย์สุวพัชร โสวภาค ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการได้ปรับรูปแบบการอบรมให้เป็น New normal ซึ่งให้ผู้ร่วมรายการทั้ง 5 ทีม ได้แก่ ทีมDouble D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมชุบแป้งทอดจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทีมจิไป๋รู่นิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีมแฮปปี้พัฟ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทีมขอจั๊กโบก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอบรมที่จังหวัดตัวเอง แบ่งเป็น 3 ที่ จังหวัดกรุงเทพ , จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ทั้งนี้การจัดอบรมเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ