การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยและการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “เด็กยโสร่วมสมัย ฮักผ้าไทยอีสาน”

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยและการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “เด็กยโสร่วมสมัย ฮักผ้าไทยอีสาน” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน นำทีมวิทยากรโดยนางแบบรุ่นใหม่จาก OCAC: Art Model2019 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ที่จังหวัดยโสธร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น ระหว่าง 28 กันยายน -2 กันยายน 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ซึ่งผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ ในงานดังกล่าวด้วย

แชร์