คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” โดยมีนางสาววนิดา คงปล้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าบาติกและผ้าเพอร์ม่า โดย คุณทรงวุฒิ ทองทั่ว และเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก โดย คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรพิบูลย์กุล ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าบาติกในพื้นที่ วิทยาลัยชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาลวดลายผ้าของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวนกว่า 200 คน ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์และจะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป

แชร์