คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”ภายใต้โครงการพัฒน าการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”ภายใต้โครงการพัฒน าการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี จัดโดยศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากดีไซเนอร์ชื่อดังระดับนานาชาติ คุณหิรัญกฤษฎ์ ภัทรบริบูรณ์กุล คุณทรงวุฒิ ทองทั่ว ดีไซเนอร์แบรนด์ RENIM PROJECT พร้อมด้วย ปรางค์ฉาย โสรินทร์ และกฤษฎา รุ่งเป้า ผู้ช่วยดีไซเนอร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ โดยแบ่งเป็น 2กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับร่วมสมัยจากผ้าและกลุ่มพัฒนาผลิตกระเป๋าผ้าจากเศษผ้าเหลือใช้ ให้แก่ สมาชิกชุมชนเครือข่ายฯ และประชาชนจากสภาวัฒนธรรมชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จำนวนทั้งสิ้นเกือบ 300 คน เพื่อนำพื้นฐานทางด้านศิลปะต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเสริมสร้างรายได้สู่ชุมชนต่อไป

แชร์