การอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน-นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศการอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน-นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
– ช่วงเช้า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ จากนั้นมีการเสวนา ”ภาษาศิลป์” โดยศิลปินจังหวัดเชียงราย มี นายทรงเดช ทิพย์ทอง นายจงจิตร มูลมาตย์ เป็นต้น ตามด้วยการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
– ช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ประกอบด้วย การวาดภาพสีน้ำและการวาดภาพเหมือนคน ซึ่งสอดแทรกความรู้และเทคนิคพื้นฐาน ได้แก่ การวาดเส้น โดยบรรจบ ปูธิปิน การวาดภาพเหมือนคน โดยไกรวุฒิ ดอนจักร์
และทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยกำธร สีฟ้า
– ช่วงค่ำ ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Night Art รวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด รู้จักวางแผน สร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “เชียงรายเมืองศิลปะ” จากนั้นมีการทบทวน และให้คำแนะนำ อันประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

แชร์