การแข่งขันการเต้นระดับนาชาติ “IDO Thailand International Dance Competition 2023” ของเยาวชนจาก 13 ประเทศ ร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชมการแข่งขันการเต้นระดับนาชาติ “IDO Thailand International Dance Competition 2023” ของเยาวชนจาก 13 ประเทศ ร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน พร้อมทั้งให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ลำดับที่ 1-3 ของการแข่งขันแต่ละประเภท โดยมี คุณรินรดา อัญรัตน์รุ่งโรจน์ ผู้บริหาร IDO Thailand พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะคุณครูอาจารย์ สื่อมวลชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมให้กำลังใจและชมการแข่งขันภายณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ