คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแข่งขันเต้นนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ATOD International Dance Competition 2020

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่เยาวชนนักเต้น ในการแข่งขันเต้นนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ATOD International Dance Competition 2020 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์คอมเพล็กซ์
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนแก่สมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช ผู้แทนหลักสูตรสถาบันออสเตรเลียน ทีชเช่อร์สออฟด๊านซ์ซิ่ง ประจำประเทศไทย เป็นนายสมาคมฯ เยาวชนโดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเป็นไปเพื่อการมุ่งเน้นการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออกในทักษะการเต้นซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการแสดงสรรสร้างศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของเยาวชนและของโลกปัจจุบันนี้

แชร์