Facebook Logo

การแถลงข่าวโครงการมหกรรมผ้าไหมปี 2562 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 น.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
โดยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุนเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการแถลงข่าว
ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะจัดกิจกรรม สัมมนาการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย โดยเชิญดีไซเนอร์ต่างชาติที่มาร่วมโครงการฯ บรรยายให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

แชร์