Facebook Logo

การแถลงข่าว “งาน Harmony World Puppets Toys Robot Innovation Festival 2023”

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการแถลงข่าว “งาน Harmony World Puppets Toys Robot Innovation Festival 2023” โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ หรือ TCEB นายนิมิตร พิพิธกุล ผู้อำนวยการมูลนิธิหุ่นสายเสมา สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย พร้อมด้วย คณะหุ่นไทยและคณะหุ่นจากประเทศต่างๆกว่า 15 ประเทศ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมภายในงาน ณ ห้อง IT ชั้น 1 อาคาร พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าชมงาน Harmony World Puppets Toys Robot Innovation Festival 2023 หรือ เทศกาลหุ่นโลก สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2566 เต็มพื้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ฟรีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์)

แชร์