คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง “พระเนมิราชชาดก” จากคณะหุ่นกระบอก บ้านตุ๊กตุ่น ในนิทรรศการ “อัครศิลปิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมชมการแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง “พระเนมิราชชาดก” จากคณะหุ่นกระบอก บ้านตุ๊กตุ่น ในนิทรรศการ “อัครศิลปิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันบรมพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย

แชร์