คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแสดงเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยและชมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา ช่วงเย็น

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมชมการแสดงเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยและชมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในชุด ผ้าไทยร่วมสมัย OCAC: Thai Contemporary Fashion โดยนางสาวรัศมี ทองศิริไพรศรี (ลูกหมี) มาร่วมเดิน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ###ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยโดยนักออกแบบชื่อดัง อาทิ ธีระ ฉันทสวัสดิ์/พลัฏฐ์ พลาฎิ/ประภากาศ อังศุสิงห์/วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข และปฏิพัทธ์ ชัยภักดี ภายใต้แนวคิดผ้าไทยสวมใส่ได้ทุกวัน โดยใช้วัสดุผ้าไทยจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยม กว่า 40 ชุด

แชร์