คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแสดง “สุขสำเนียง เสียงพากย์โขน” ภายใต้แนวคิดของ พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2549

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ร่วมรับชมการแสดง “สุขสำเนียง เสียงพากย์โขน” ภายใต้แนวคิดของ พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2549 โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมภายในงาน ณ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟปาร์ค

ทั้งนี้ โครงการ สุข สำเนียง เสียงพากย์โขน ได้รับการสนับสนุนเงินงบอุดหนุน โดย ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เพื่อ ร่วมเชิดชูความสามารถและระลึกถึง นายประสาท ทองอร่าม ปรมาจารย์ทางด้านการพากย์โขน และเป็นบุคคลสำคัญแห่งวงการนาฏศิลป์ไทย

แชร์