คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแสดง ในงาน Bangkok City Ballet Dance Gala Performance 2023

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางเกษร กำเหนิดเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นแขกกิตติมศักดิ์รับชมการแสดง ในงาน Bangkok City Ballet Dance Gala Performance 2023 จัดโดยคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การแสดงบัลเลต์จากบางส่วนของเรื่องดอนกิโฆเต้ (Don Quixote) นำแสดงโดย Ruika Yokoyama และ Giordano Bozza นักเต้นจาก State Ballet of Gorgia และการแสดงเต้นร่วมสมัย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทางคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ และนักเต้นร่วมสมัยชาวอังกฤษสองท่าน คือ James Pett และ Travis Clausen-Knight

ทั้งนี้ การแสดงดังกล่าวเป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของศิลปินผู้มีความสามารถด้านบัลเลต์คลาสสิค และการเต้นศิลปะร่วมสมัยให้ได้สร้างสรรค์งานเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระดับประเทศและนานาชาติ

แชร์