คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา (ครั้งที่ 2) “การวาดภาพบุคคล portrait”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา (ครั้งที่ 2) “การวาดภาพบุคคล portrait” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยนายลาภ อำไพรัตน์ จิตรกร จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นวิทยากรในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ พร้อมมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศูนย์หอศิลป์ ได้จัดกิจกรรมขึ้น ตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่สนใจงานศิลปะ ได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงาน จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อฝึกทักษะ ประสบการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ จนนำไปสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมไปต่อยอดจนเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

แชร์