คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยและการเสวนางานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยและการเสวนางานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และนางธิติพร จินดาหลวง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภายในโครงการฯมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
– การเสวนาเรื่อง “ทิศทางศิลปะร่วมสมัยกับความเข้าใจของชาวมุกดาหาร” หัวข้อศิลปะร่วมสมัยในไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และหัวข้อจุดมุ่งหมายและกิจกรรมในการก่อตั้งสมาคมศิลปินอีสาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์ศักดิ์ชัย อุทธิโท นายกสมาคมศิลปินอีสาน และอาจารย์สันติ สิงห์สุ นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– การเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยในจังหวัดมุกดาหาร” ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ อาจารย์มานะชัย วงษ์ประชา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร และหัวข้อศิลปะลุ่มแม่น้ำโขงในสปป.ลาว ได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ อาจารย์บุญโปน โพธิสาน และอาจารย์ภูมิศักดิ์ ไชนุวงศ์ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว
– การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาออกแบบผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และอาจารย์วรภัทร์ สังข์น้อย สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
ซึ่งมีนักออกแบบผ้าพื้นเมือง ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการชุมนุม เข้าร่วมอบรมกว่า ๑๐๐ คน ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ