คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน (Work Shop Pattern)

31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน (Work Shop Pattern) โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีระ ฉันทะสวัสดิ์ ดีไซเนอร์ชื่อดัง มาให้ความรู้และฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการสร้างแพทเทิร์น หลากหลายรูปแบบให้แก่กลุ่มเครือข่ายฯ ชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 30-31มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนโรงงาน (ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในสี่ จังหวัด ที่โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ได้นำดีไซน์เนอร์ไปร่วมพัฒนาการออกแบบและอบรมการตัดเย็บเครื่องแต่งกายเบื้องต้น โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 จะดำเนินการจัดอบรมขึ้นใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากคุณหิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบริบูลย์กุล จังหวัดนครราราชสีมา ได้รับเกียรติจาก คุณเอก ทองประเสริฐ และจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติจากคุณทวีศักดิ์ สมานมิตร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ เพื่อนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาส่งเสริม สร้างสรรค์และพัฒนาคุณค่างานหัตถกรรมผ้าไทย และต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ