Facebook Logo

กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัยอำนาจเจริญ “Hug ผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ณ ลานหน้าเทศบาลอำเภอชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัยอำนาจเจริญ “Hug ผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ณ ลานหน้าเทศบาลอำเภอชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและผู้แทนจากอำเภอต่างๆ ร่วมแสดงแบบด้วย ทั้งนี้ ชุดที่ใช้แสดงแบบเกิดจากการพัฒนาของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยน ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ความเข้าใจในศิลปะร่วมสมัยแก่ประชาชนทั่วไป

แชร์