คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563 จากทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่13 กันยายน 2563 นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยวิทยากรนักเขียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563 จากทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา. โดยมีการบรรยายจากคุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ณ บ้านเบญจเมธา อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

แชร์