Facebook Logo

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ข้าราชการพร้อมด้วยพนักงานของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ในกิจกรรมแบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ/สาธิต ด้านสุขภาวะ/อนามัย และด้านอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ การจัดการภายในชุมชน การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การสาธิตการทำอาหาร การทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพต่างๆ การแปรรูปอาหาร การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การทำตู้อบอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การบริการตัดผม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย แล้วนำบัตรประชาชนมาผ่านที่จุดคัดกรองได้ทั้ง 2 จุด ประกอบด้วย ท้องสนามหลวงฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ และท้องสนามหลวงฝั่งศาลฎีกา พร้อมลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะ ก่อนเข้างาน ในส่วน ขสมก. ได้จัดรถเมล์บริการฟรี ตลอดทุกวัน เที่ยวแรก เวลา 08.00-19.00 น. จำนวน 3 เส้นทาง คือ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง จากวงเวียนใหญ่-สนามหลวง และ จากหัวลำโพง-สนามหลวง และกรมเจ้าท่า ดเรือข้ามฟากฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ ท่าช้าง ท่าวัดอรุณ และท่าวัดระฆัง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ