คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 2 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

การเรียนรู้การเขียนแบบและใบสั่งการจัดการในการผลิต

การเขียนตารางการออกแบบเพื่อส่งต่อให้ผู้ผลิต/การเขียนผังขั้นตอนการผลิต/การคำนวณต้นทุนการผลิต/เทคนิคการคิดและคำนวณคุณค่าในการออกแบบและการผลิต

การเรียนรู้และการผนวกหลักการขายเบื้องต้น การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์/การสร้างความสนใจให้กับสินค้าด้วยวาทศิลป์/การยกระดับด้วยแรงบันดาลใจ/การเรียนรู้การตลาดแบบออนไลน์เบื้องต้น/รวบรวมความรู้ที่เรียนมาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานการออกแบบ

สรุปผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอด ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อไป

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตร แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุมฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ